Systém vzdelávania

Poslaním kurzov Free Diving Academy je každému záujemcovi pomôcť krok za krokom objaviť potápanie na nádych. Všetky naše kurzy zahŕňajú nácvik rôznych techník relaxácie a dýchania.

Free Diving Academy využíva pre nácvik a rozvoj potápačských techník špeciálny systém - výcvik je tak zábavný, jednoduchý a zároveň bezpečný. Jeho súčasťou je plávanie v bazéne a otvorenej vode, ktorý slúži na zlepšenie techniky. Zároveň využívame rôzne prezentácie, inštruktážne a výukové videa, záverečné testy a hodnotenie. Všetky tieto prostriedky sú využívané na zvýšenie kvality, efektivity výuky a taktiež pre zjednodušenie osvojenia znalostí samotnými študentami.

Každý kurz je založený na teoretickej lekcii, nasleduje prax v bazéne a otvorenej vode, trénink relaxačných a dychových techník. Záverečnou fázou kurzu sú skúšky na otvorenej vode. Po úspešnom ukončení kurzu získajú študenti príslušnú kvalifikačnú kartu.

Stage

Apnea Academy Stage je intenzívny tréningový program, ktorého dĺžka a náplň býva rôzna. Stage môže byť zameraný napr. na potápanie v mori (konštantná / variabilná váha), tréning statickej alebo dynamickej apnoe v bazéne, na rôzne dychové a relaxačné techniky, plávanie s monoplutvou, vyrovnávanie tlaku, teóriu a samotné tréningy.
Stage sa môže zúčastniť ktokoľvek (nie je potrebné absolvovanie predchádzajúcich kurzov).

Apnea Discovery

Apnea Discovery je určená komukoľvek, kto si chce vyskúšať freediving s minimálnym vybavením, naučiť sa základné relaxačné a dychové techniky, poznať sám seba a krásu, ktorú ponúka freediving. Objavte úžasný podmorský svet plný svetiel, farieb a života.

First Level

Apnea Academy Level I je prvým kvalifikovaným stupňom nádychového potápania a jeho súčasťou je taktiež výcvik na otvorenej vode. Cieľom kurzu je zvládnuť základné techniky relaxácie, vybavenia a bezpečnosti.

Pre udelenie certifikácie je potrebné dosiahnuť nasledujúce výkony: 1`45" v statickej apnoi, 30m v dynamickej apnoi, 25m v dynamickej apnoi bez plutiev, 8m hĺbka.

Second Level

Cieľom kurzu Apnoa Academy Level II je ďalej rozvíjať a zlepšiť techniky pohybu, relaxácie a dýchania s využitím skúseností získaných v prvom kurze a dosiahnutie nasledujúcich výkonov: 2`30" v statickej apnoi, 55m v dynamickej apnoi, 15m hĺbka.

Third Level

Apnea Academy Level III je najvyššia freediverská kvalifikácia. Dôraz je najmä kladený na zvládnutie perfektnej techniky pohybu, vyrovnávanie tlaku, relaxáciu, dýchanie a bezpečnosť.

Minimálne požadované výkony pre udelenie certifikácie: 3` v statickej apnoi, 70m v dynamickej apnoi, 25m hĺbka

Instructor

Inštruktorský kurz je určený skúseným freediverom, ktorý už spolupracujú pri výuke s inštruktorom ako asistenti, zároveň majú skúšku a certifikát prvej pomoci. Tento medzinárodný kurz sa koná každé dva roky, je veľmi intenzívny a zahŕňa v sebe všetko, čo inštruktor freedivingu potrebuje: výuku techniky freedivingu v bazéne a mori, výuku relaxačných a dýchacích techník, techniky vyrovnávania tlaku, mentálny tréning, bezpečnosť a teóriu prednášania.