Disciplíny

Statická apnoe (STA)

Potápač sa pokúša o čo najdlhšie zadržanie dychu v pokoji pod vodou. Maximálna povolená hĺbka ponorenia je 3 metre. Meria sa maximálny čas, ktorý takto potápač dosiahol.

Dynamická apnoe (DYN/DNF)

Potápač pláva pod hladinou na jeden nádych pomocou plutivy, monotpluvy (alebo aj bez).
Dotknutie dna, odrazenie od dna je zakázané a pokus je neplatný. Meria sa maximálna vzdialenosť, ktorú športovec dosiahol.

Konštantná váha (CWT/CNF)

Potápač zostupuje do hĺbky a následne vystupuje pozdĺž lana (bez plutiev, s plutvami alebo pomocou monoplutvy). Nesmie pritom odhodiť záťaž a lana sa môže dotknúť len raz.
Meria sa maximálna hĺbka, ktorú takto športovec dosiahne.

Free Immersion (FIM)

Potápač zostupuje pozdĺž lana do hĺbky pomocou rúčkovania. Je zakázané používať plutvy a potápač ani nesmie odhodiť záťaž.
Meria sa maximálna hĺbka, ktorú športovec takto dosiahol.

Variabilná váha (VWT)

V tejto disciplíne je povolené použiť záťaž maximálne 30kg. Potápač drží záťaž a zostupuje do hĺbky. Po dosiahnutí maximálnej hĺbky záťaž pustí a stúpa nahor (pomocou plutiev, monoplutvy alebo lana).
Meria sa maximálna hĺbka, ktorú športovec takto dosiahne.

No limits (NLT)

Jedná sa o extrémnu hĺbkovú disciplínu, vďaka prostriedkom No limits sa na nádych dosahuje najhlbšia hĺbka. Ide o ďalší vývoj variabilnej váhy (VWT), kedy potápač zostupuje do hĺbky pomocou závažia, ktoré nemá hmotnostný limit. Toto závažie je spojené s tzv. sledom, ktorý potápača dopraví do hĺbky, ktorú chce dosiahnuť. Následne je pomocou vzduchového balóna vytiahnutý na hladinu.
Meria sa maximálna dosiahnutá hĺbka v metroch.